מידע על הספרייה

מידע על הספרייה

הספרייה האזורית ידע כול מציעה גישה פתוחה למידע במדיות השונות, שירותי השאלה, שירותי יעץ, מרחב למידה, מרחב העשרה ופעילות תרבות לתושבי המועצה ולעובדיה. ה...

ספורים מושמעים

ספורים מושמעים

בקשה לקבלת קוד קופון לאייקסט בדו"אל library@nhs.org.il

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...