הצטרפות

הצטרפות לספריה

                                                                          נהלי השאלה

           אני מבקש/ת להירשם כמנוי/ה לספריית ידע כל אשכול ומתחייב/ת לכבד ולעמוד בנהלי ההשאלה בספריה כדלקמן:

  • השאלת ספרים, לתושבי ועובדי מועצה אזורית אשכול, ולעובדי מערכת החינוך באשכול היא ללא תשלום וללא פיקדון.
  • בעת פתיחת כרטיס יש לספק לספרנית מס' תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, ודו"אל בשימוש. באם יהיו שינויים במהלך הזמן, על הקורא לעדכן את הספרייה.
  • מנוי יכול להשאיל עד 4 ספרים.
  • תקופת השאלה היא לחודש ימים.
  • ניתן לבקש הארכה ל-חודש נוסף באמצעות מייל/ טלפון. או בכרטיס הקורא באתר הספרייה. הארכת ההשאלה תאושר רק במידה ואין קוראים אחרים הממתינים לפריט, ו/או שהספר אינו חדש ומבוקש. זמן הארכה מרבי הוא שלושה חודשים.
  • האחריות לשמירה על שלמות הספרים והחזרתם בזמן היא על הקורא.
  • במקרה של גרימת נזק לספר או אבדן ספר ישולם קנס בסך 50 ₪.
  • אני נותן את רשותי לקבל הודעות ותזכורות מהספרייה באמצעות דו"אל שמסרתי
  • תלמידי ביה"ס השואלים ספרי קריאה שאינם ספרי לימוד חלים עליהם נהלי השאלה כמו כל תושבי המועצה
  • ספרים שהושאלו מהספרייה והועברו לקוראים אחרים. מבלי שיעברו החזרה והשאלה מחדש נמצאים באחריות הקורא עליו הם רשומים.

       

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

תפריט נגישות